Feldpost

SS Panzer-Nachrichten-Abteilung (март 1944 г.)

Stab.Pz.Nachr.Abtl. (штаб батальйона) KStN 805n
Pz.Div.Fe.Kp. (телефонная рота) KStN 976
Pz.Div.Fu.Kp. (радиорота) KStN 971
le.Pz.Nachr.Kol. (автоколонна) KStN 991

SS Panzer-Nachrichten-Abteilung (апрель 1944 г.)

Stab.Pz.Nachr.Abtl. (штаб батальйона) KStN 805n
Pz.Div.Fe.Kp. (телефонная рота) KStN 976
Pz.Div.Fu.Kp. (радиорота) KStN 971
le.Pz.Nachr.Kol. (автоколонна) KStN 991

SS Panzer-Nachrichten-Abteilung (май 1944 г.)

Stab.Pz.Nachr.Abtl. (штаб батальйона) KStN 805n
Pz.Div.Fe.Kp. (телефонная рота) KStN 976
Pz.Div.Fu.Kp. (радиорота) KStN 971
Versorg.Staff.(mot) (рота МТО) KStN 871

Оригиналы KstN Nr. 971 можно скачать здесь (стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6).

Оригинал KstN Nr. 805 можно скачать (здесь).

Stellengruppen (Категории воинских званий, используемые в KstN)

"A” (Высший командный состав)
Reichsfuehrer SS
SS-Oberst-Gruppenfuehrer und Generaloberst der Waffen-SS
“F” (Командиры корпусов)
SS-Obergruppenfuehrer und General der Waffen-SS
“D” (Командиры дивизий)
SS-Gruppenfuehrer und Generalleutnant der Waffen-SS
“I” (Командиры бригад)
SS-Brigadefuehrer und Generalmajor der Waffen-SS
“R” (Командир полков)
SS-Oberfuehrer
SS-Standartenfuehrer
“B” (Командиры батальонов)
SS-Obersturmbannfuehrer
SS-Sturmbannfuehrer
“K” (Командиры рот)
SS-Hauptsturmfuehrer
“Z” (Командиры взводов)
SS-Obersturmfuehrer
SS-Untersturmfuehrer
“O” (Обер-фельдфебели)
SS-Sturmscharfuehrer
SS-Stabsscharfuehrer
SS-Hauptscharfuehrer
SS-Oberscharfuehrer
“G” (Командиры отделений)
SS-Scharfuehrer
SS-Unterscharfuehrer
SS-Rottenfuehrer
“M” (Рядовые)
SS-Sturmmann
SS-Oberschuetze
SS-Mann